Festiwal Muzyka Wiary - Muzyka Pokoju

Modlitwa o pokój

26

października

26 października, w wigilię Modlitwy o Pokój w Asyżu, w świątyniach warszawskich różnych wyznań zabrzmi wspólna modlitwa o pokój.

Idea

Punktem wyjścia w naszym myśleniu o Festiwalu były słowa Jana Pawła II wypowiedziane na początku spotkania w Asyżu w październiku 1986 roku – „Nasze spotkanie jest tylko potwierdzeniem, że ludzkość (…) angażując się w wielką sprawę pokoju, winna sięgać do swych najgłębszych i najbardziej życiodajnych źródeł (…). Mamy pewność, iż po to, aby świat stał się wreszcie miejscem prawdziwego i trwałego pokoju, oprócz środków ludzkich i ponad nimi potrzeba gorącej, pokornej i ufnej modlitwy (…). Modlitwa prowadzi do nawrócenia serca. Właśnie dlatego przybyliśmy do tego miejsca”. Jan Paweł II zauważył w Asyżu, że „pokój zależy przede wszystkim od tej Mocy, nazywanej Bogiem, która – jak wierzą chrześcijanie – objawiła się w Chrystusie. Takie jest znaczenie tego Światowego Dnia Modlitwy”. Podkreślił przy tym, że „forma i treść naszych modlitw są bardzo różne i nie ma mowy o tym, by sprowadzić je do jednego mianownika. Ale w tym zróżnicowaniu odkryliśmy może na nowo, że – jeśli chodzi o problem pokoju i jego związek z zaangażowaniem religijnym – jest jednak coś, co nas łączy”. „Wyzwanie, jakim jest pokój, przekracza różnice religijne. Jest to problem racjonalnej jakości życia dla wszystkich, problem przetrwania ludzkości, problem życia i śmierci” – zaznaczył Papież. I dodał: „W obliczu tego problemu dwie rzeczy wydają się mieć najwyższą wagę i obie są wspólne nam wszystkim. Pierwszą z nich jest (…) nakaz przezwyciężenia egoizmu, chciwości i ducha zemsty. Drugą wspólną sprawą jest przekonanie, że osiągnięcie pokoju przekracza ludzkie siły (…) dlatego każdy z nas modli się o pokój”.

Do udziału we wspólnej modlitwie zaprosiliśmy przedstawicieli wyznań warszawskich.

Prawosławna Katedra Metropolitalna p.w. św. Marii Magdaleny (Al. Solidarności 52)

  • 18.00 – Modlitwa o pokój

Ewangelicko-augsburski kościół św. Trójcy (pl. S. Małachowskiego 1)

  • 12.00 – Modlitwa o pokój

Ośrodek Kultury Muzułmańskiej (aleja Bohaterów Września 23)

  • 17.30 – Modlitwa o pokój

Synagoga im. Nożyków i Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie (ul. Twarda 6)

  • 18.00 – Modlitwa o pokój

Buddyjska Wspólnota Zen Kanoon (ul. Krasnowolska 3a)

  • 18.00 – Modlitwa o pokój

Kościół Wszystkich Świętych (pl. Grzybowski 3/5)

Katedra Św. Michała Archanioła i Św. Floriana Męczennika (ul. Floriańska 3)

  • 18.00 – Msza Święta

Kościół św. Alberta Chmielowskiego i św. Andrzeja Apostoła (Senatorska 18B)

  • 17.00 – Msza Święta

Kościół pw. Opatrzności Bożej w Warszawie Wesoła (ul. Ks. Piotra Skargi 2)

Partnerzy Modlitwy o pokój