Naszym festiwalem chcemy  przypominać wizję pokoju, o jakiej nauczał Jan Paweł II. Pokój nie jest paktem o nieagresji, statyczną sytuacją. To postawa aktywna, nastawiona na budowanie pokoju. Wyraża się to w poznawaniu, szanowaniu i solidarności z drugim człowiekiem, pomocy w odkrywaniu jego powołania. W zrozumieniu, że tak wojna jak i pokój zaczynają się w sercu człowieka. Dziś jeszcze wyraźniej niż kiedyś widzimy, jak rewolucyjna i potrzebna współczesnemu światu była papieska idea międzynarodowych spotkań w Asyżu.

Michał Senk
Dyrektor Centrum Myśli Jana Pawła II

            Muzyka zdaje się być uniwersalnym, czytelnym dla wszystkich, najczulszym i najsubtelniejszym artystycznie medium mistyki. Żadna inna ze sztuk nie jest zdolna człowieka tak duchowo poruszyć, tak głęboko przeniknąć. Żadna nie potrafi tak sugestywnie uobecniać niewidzialnego w słyszalnym. Wierzenia, obrzędy i praktyki religijne.

       Nasz festiwal to próba opowiedzenia nowatorskim, momentami radykalnym językiem muzyki XXI wieku prawd odwiecznych. Odwołując się do żywotnego doświadczenia pierwotnego, do dźwięku, rytmu i żywiołów. I właśnie możliwość tego aktu transcendencji poprzez muzykę przyciąga wszystkich w niezauważalny, wręcz organiczny sposób.

            Artyści, których udało nam się zaprosić na Festiwal bezkompromisowo odkrywają niezwykłe światy wypełnione emocjami i autentyczną muzyczną magią. Nie stronią od eksperymentów i poszukiwań, ale zawsze potrafią w sobie tylko znany sposób dotrzeć do jądra muzycznej doskonałości.

A jak zaczyna się Biblia? „Na początku było słowo”
A czym jest słowo, jeśli nie wibracją powietrza?
Dźwiękiem? Muzyką?

Miron Zajfert
Dyrektor artystyczny Festiwalu