Bastarda

Bastardę powołał do życia, ponad dwa lata temu, niezwykły twórca, klarnecista, improwizator i kompozytor Paweł Szamburski. Towarzyszą mu wybitni instrumentaliści – wiolonczelista barokowy Tomasz Pokrzywiński oraz Michał Górczyński na klarnecie kontrabasowym. Artyści tworzą współczesne i bardzo osobiste wizje kompozycji z minionych wieków. Improwizując wokół archaicznych melodii budują pomost łączący odległe w czasie światy muzyki, docierając do jej uniwersalnego, mistycznego wymiaru.