KOMPLETA

Nowatorskie dzieło oparte na tekście starej modlitwy brewiarzowej, stworzone przez wybitnego kompozytora i skrzypka Stefana Wesołowskiego. To artysta wszechstronny, piszący muzykę teatralną i filmową, nagrywający albumy chętnie wydawane przez amerykańskie i europejskie wytwórnie. Ostatnio znalazł się w prestiżowym gronie nominowanych do Paszportu Polityki.

„Kompleta”, to utwór na dwa głosy, kwartet smyczkowy i delikatną elektronikę, który powstał na zamówienie oo. Dominikanów z Gdańska w 2006 roku. Dwa lata później ukazał się jako płyta w niewielkim nakładzie i dopiero reedycja oraz ogólnoświatowa dystrybucja znakomitego francuskiego wydawnictwa Ici D’aillurs przyniosła dziełu zasłużone międzynarodowe laury.