Źródła pokoju
Spektakl

We współczesnym świecie pokój to nie tylko wzniosła idea, ale także realna potrzeba. Choć zwykle stykamy się z wojną głównie przez przekazy medialne, dla wielu ludzi niezmiennie stanowi ona element codzienności.  W ramach wydarzenia „Źródła Pokoju” proponujemy szczególną refleksję nad ogromną potrzebą ciągłej pracy na rzecz pokoju na świecie. Zestawienie słów Jana Pawła II z faktami dotyczącymi współczesnych konfliktów pokazuje, że „pokój jest domem, który trzeba nieustannie budować”.

Całość refleksji dopełniają utwory Pawła Szamburskiego składające się na program Ceratitis Capitata. Są to kompozycje inspirowane muzyką pełnego napięć rejonu basenu Morza Śródziemnego i jego religijną różnorodnością.

Fotorelacja: